Anasayfa Hakkımda Videolar Anlaşmalı Kurumlar    İletişim

Fizikom Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Yumuşak Doku Romatizması

 1. 1-FİBROMİYALJİ SENDROMU
                  Fibromiyalji sendromu (FMS) kas-iskelet sisteminde yaygın ağrı ve hassas nokta adı verilen spesifik noktalarla karekterize bir kas-iskelet sistemi hastalığıdır.Beraberinde halsizlik,uyku bozukluğu,ekstremitelerde subjektif şişlik ve paresteziler görülür.Her yaşta görülebilmekle birlikte 40-60 yaş arası kadınlarda daha sıktır.
  FİZYOPATOLOJİ
                  1-Uyku bozuklukları:
                                 non-REM,4.dönemde saniyede 1-2 dalganın oluştuğu periyot da,saniyede 10-12 dalganın oluştuğu saptanmış
                  2-Nörohormonal disfonksiyon
                                 -Serebrospinal sıvıda substans P düzeyinde artış ve seratonin azlığıdır.(seratonin derin restoratif) uyku regülasyonunda ve talamus ile periferik uyku regülasyonunda ve talamus ile periferik sinir sisteminde ağrı algılamasında rol alır ve sensörial uyarılarla substans P düzetindeki değişimleri düzenler.
  3-Psikolojik bozukluklar
                                 Psikojenik ağrılar,psikonevrozlar ve kişilik bozuklukları.
                 
  4-Kas patolojileri
                                 Nodül içinde mukopolisakkaritler kitle etkisi yaratarak kas liflerine oksijen alınmasını bozmaktadır.
  FİBROMYALJİ SEMPTOMLARINI ARTTIRICI FAKTÖRLER

  • Soğuk ve/veya nemli hava
  • Dinlendirmeyen uyku
  • Fiziksel ve mental yorgunluk
  • Aşırı yüksek aktivite
  • Fiziksel inaktivite

   

  SEMPTOMLARI AZALTICI FAKTÖRLER

  • Sıcak ve kuru hava
  • Sıcak duş veya banyo
  • Dinlendirici uyku
  • Orta dereceli aktivite
  • Germe egzersizleri ve masaj

  AMERİCAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY 1990 FİBROMİYALJİ KRİTERLERİ
  1-Yaygın ağrı öyküsü
  Ağrının yaygın kabul edilmesi için vücudun hem sağ hem de sol tarafında,belde ya da belin altında olması gerekmektedir.

  Buna ek olarak aksiyal iskelet ağrısı(boyun ve göğüs ön duvarı veya torakal omurga veya bel ağrısı) varlığı zorunludur.

  2-Parmakla palpasyonda 18 bilinen duyarlı                         noktanın 11’inde ağrı:

  Oksiput

  • Bilateral ,suboksipital kas insersiyonlarında

                                                 Alt servikal

  • Bilateral,C5-C7 intertransvers bölgelerin üstünde

                                                 Trapez

  • Bilateral,üst sınırın orta noktasında

                                                 Supraspinatus
  Bilateral,kasların yapışma yerlerinde,spina-skapula üzerinde orta noktaya yakın
  İkinci kosta

  • Bilateral,ikinci kostokondral birleşim yerinde,üst yüzeylerin hemen dışanda

                                                 Lateral epikondil

  • Bilateral,epikondillerin 2 cm.distalinde

                                                 Gluteal

  • Bilateral,kalça üst kadranında kasın ön kıvrımında

                                                 Büyük trokanter

  • Bilateral,trokanterik çıkıntının arkasında

                                                 Diz

  • Bilateral,yağ yastıkçığında
  • Parmakla bastırma yaklaşık 4 kg.ile yapılmalıdır.
  • Bir noktanın ağrılı sayılması için hasta palpasyonun “ağrılı” olduğunu söylemelidir.
  • “Duyuyorum “ demesi “Ağrılı” olarak kabul edilemez.
  • Sınıflandırma amacıyla her iki kritere de uyan hastalar FS olarak kabul edilirler.
  • Yaygın ağrı en az 3 ay süreli olmalıdır.
  • İkinci bir klinik bozukluğun varlığı FS tanısı ekarte ettirmez

   

  TEDAVİ
  1-Hastanın eğitimi

  2-Medikal tedavi
  Trisiklik antidepresanlar

  3-Fizik tedavi ve rehabilitasyon
  Hipnoterapi
  EMG-biyofeedback
  Egzersiz

   

  Prognoz
  1-Remitan-intermittan:Semptomlar kaybolabolabilir ve ya sık olmayan biçimde tekrarlayabilir.
  2-Dalgalanmalar gösteren:Semptomlar tamamen kaybolmaz,aralıklı olarak hafifler ve tekrar şiddetlenir.
  3-İlerleyici:Semptomlar zamanla giderek şiddetlenir.
  2-MYOFASİYAL AĞRI SENDROMU

  • Postür bozukluğu ve/veya tekrarlayan travmalara bağlı yumuşak doku değişiklikleri
  • Kollajen yapı farklılıkları- Hipermobilite sendromu

  Postür- boyun ağrısı

  • Toplumda %40 oranında görülen boyun ağrısının, uzun oturma, kötü postürde durma ile direkt ilişkisi (+)
  • Skov ve ark., oturma süresi ile boyun ağrısı arasında korelasyon buldular,
  • Bilgisayar kullananlar, diş hekimleri, sekreterler risk grubu

  Kötü oturma pozisyonu

  • Boynun uzamış pozisyonu, omuzların önde duruşu, derin servikal fleksörlerin zayıflaması ve servikal eklemlerde disfonksiyonla baş ağrısı nedeni olur,
  • Üst trapezler ve pektorallerde gerginlik, derin servikalleri zayıflatarak ağrıya yol açar.

  Hipotrofik – hipertrofik
  kranio6
  Myofasyal ağrı sendromu

  • Her yaş ve cinsde görülür.
  • Özellikle sedanter yaşayan genç-orta yaşlı kadınlarda semptom verir.
  • Kronik ağrı sendromlarının en sık nedenlerindendir.

  - Ağrı kliniklerine başvuran hastaların yaklaşık %75-85’ine bu tanı konulmaktadır.

  İnsidans

  • 30-50 yaş arası en sık
  • İleri yaşlarda sertlik ve hareket kısıtlılığı ön planda

  Özellikler

  • Lokal ağrı ve yaygın sertlik, tutukluk, uyuşma, kuvvetsizlik,
  • Gergin bant varlığı,
  • Palpe edildiğinde ortaya çıkan ağrının klasik bir yayılımı olan tetik nokta,
  • Otonom komponentlerin bulunması,
  • Tuzaklanmalar ve psikososyal disfonksiyonun eşlik etmesi,

  Myofasyal ağrı

  • Bir kas veya kas grubunun fasyasındaki bir tetik noktadan (trigger point) kaynaklanan ağrılardır.

  Tetik nokta

  • Kaslarda ve konnektif dokularda, küçük, çevrelenmiş, lokalize, aşırı duyarlı bölgelerdir.

  Tetik nokta oluşumu

  • Kas-iskelet sistem yaralanmaları
  • Kaslara akut ve aşırı yüklenme
  • Genetik etkenler
  • Yorgunluk
  • Stres

  Ağrıyı doğuran faktörler

  • Yapısal bozukluklar
  • Kötü postür
  • Uzamış hareketsizlik
  • B vit. Eksikliği
  • Metabolik ve endokrin bozukluklar
  • Enfeksiyonlar
  • Psikososyal etmenler


  Klinik özellikler

  • Ağrı, hafif  ile şiddetli arasında, sızlama,  zonklama veya yanıcı karakterde
  • Hareketlerde kısıtlılık ve genel yorgunluk
  • Ağrı devamlı veya periyodiktir. Israrlı, düşkün bırakan ve sınırlı bir ağrıdır.
  • Ağrı ve ek semptomlar nörotomal dağılıma uymadığından tanımlama gecikir veya yanlış olur.

  Tanı

  • Öykü
  • Muayene
  • Tetik nokta aranması
  • Taut bant, local twitch response, jump sign gibi ek bulguların aranması

  Twitch response
  Muayene sırasında palpasyon,kasta sert band üzerinde parmağın kaymasına yol açacak görülebilir veya palpe edilebilir ani kasılma,irkilmeye neden olur.Üzerine uzun süreli basınç uygulamayla ağrı azalır.
  Flat palpasyon

  Pince palpasyon

  İliocostalis thoracis

  İliocostalis thoracis

   

   

  İliocostalis lumborum

  İliocostalis lumborum

   

   

  Rectus abdominis

  Quadratus lumborum

  Tedavi

  • Eğitim
  • Düzenli egzersiz
  • Germe ve sprey
  • Tetik nokta enjeksiyonu
  • Diğer (masaj, biofeedback, TENS, ilaç)

 

Bütün videolarımızı Youtube Kanalımızda izlemek için tıklayınız.