Anasayfa Hakkımda Videolar Anlaşmalı Kurumlar    İletişim

Fizikom Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

İnflamatuar Hastalıklarda Rehabilitasyon

 1. Hastalıklar

  • Osteoartrit
  • Romatoid Artrit
  • Seronegatif Spondilartritler

  Romatoid Artrit  (RA)
  Sıklık

  • RA prevalansı %1, insidansı %0,3
  • Görülme sıklığı yaşla artar, K/E: 2-3/1,
  • Etyolojide genetik, cinsiyet ve seks hormonları, infeksiyonlar, ısı şok proteinleri, beslenme, meslek suçlanmış.

  RA’da Eklem Hasarında Sitokinler

  Romatoid Artritin Seyri           

   

   

  RA’de tutulum

  • Özellikle orta- küçük eklemler tutulur,
  • Ortaya çıkan ağrı ve deformitelere bağlı olarak kas ve tendon aktif çalışımı bozulur, atrofiler ortaya çıkar.
  • El fonksiyonlarının kaybı en önemli fonksiyon kaybıdır.
  • Kalça tutulumu ile oturup kalkmada, diz tutulumu ile merdiven ve yürümede zorluk oluşur.

  RA

  • Genelde ilk tutulum, elde PIF’lerin tutulumu ve el bileğinde tutulum şeklindedir. Özellikle sabah ortaya çıkan tutukluk tipik bulgudur.
  • Kaba kavrama bozulur, el deformitesi ilerledikçe ince kavrama da etkilenir.

  Tutulan eklemler

  • El, el bileği- Butonniere deformitesi, kuğu boynu deformitesi, fleksör tenosinovit, karpal tünel sendromu, deve hörgücü,
  • Dirsek: Ekstansiyon kısıtlılığı, ulnar tuzak nöropatisi, olekranon bursit
  • Omuz: ACE tutulumu, rotator kaf zayıflaması ile humerus sublüksasyonu

  http://www.hopkins-arthritis.som.jhmi.edu/rheumatoid/images/clinical/phyex1.jpg
  http://www.hopkins-arthritis.som.jhmi.edu/rheumatoid/images/clinical/phyex2.jpg
   http://www.hopkins-arthritis.som.jhmi.edu/rheumatoid/images/clinical/phyex4.jpg           http://www.hopkins-arthritis.som.jhmi.edu/rheumatoid/images/clinical/radiology1.jpg
  http://www.hopkins-arthritis.som.jhmi.edu/rheumatoid/images/clinical/ex-artdis1.jpg
  http://www.hopkins-arthritis.som.jhmi.edu/rheumatoid/images/clinical/ex-artdis2.jpg

   

  Tutulan eklemler

  • Kalça: Asetabuler protrüzyon, avasküler nekroz, bursit,
  • Diz: Kuadriseps atrofisi, fleksiyon kontraktürü,
  • Ayak- ayak bileği: tetik veya çekiç parmak, subtalar eklem tutulumu, tarsal tünel sendromu

  Tedavi

  • Semptomatik medikal tedavi: Analjezik, antiinflamatuar,
  • Baz medikal tedavi: Etyolojiye yönelik
  • Koruma önlemleri:
  • Fizik tedavi:
  • Rehabilitasyon:

  Koruma önlemleri

  • -Evet!

  -           Spesifik işler için mümkün olan en büyük ve en güçlü         ekleminizi kullanınız
  -           Cisimleri vücudunuza yakın taşıyınız
  -           Cisimlerin ağırlığını değişik eklemlerinize dağıtınız
  -           Cisimleri iki elinizle tutarak taşıyınız
  -           Çalışma alanlarınızı, en çok kullandığınız cisimleri en kolay ulaşacağınız yere koyarak planlayınız
  Uygun cihaz ve yardımcıları kullanınız

  • Sakının-

  -      Uzun süre sabit pozisyonda durmaktan,
  -        Elleri ve parmakları fleksiyon ve ulnar deviasyon  pozisyonunda zorlamaktan,
  -        Eli ve bileği laterale deviye edecek kuvvetlerden,
  -        Parmakların volar yüzüne basınç uygulamaktan,
  -        Aşırı sıkmayı gerektiren aktivitelerden,
  Baş parmak ucuna sabit kuvvet uygulayacak pozisyonlardan
  Fizik tedavi

  • Akut dönemde; fonksiyonel pozisyonda istirahat, soğuk uygulama, izometrik egzersizler
  • Kronik dönemde: Sıcak uygulama, germeler, güçlendirme egzersizleri
  • Akut eklemde günde iki kez 10 tekrarla ROM egzersizleri, kronik dönemde daha sık tekrar,
  • Güçlendirme, haftada üç kez 6 saniye tutup 10 saniye gevşetilen 6 tekrarla egzersiz,
  • Yorgunluk sınırında ağırlıkla çalışma.

  Rehabilitasyon

  • Amaç: Kişinin ihtiyaç ve sorunlarına mümkün olduğunca en üst düzeyde cevap vermek,
  • RA’de yaşam kalitesini bozan ve rehabilite edilmesi gereken sorunlarÞ...

  Sorunlar

  • Hastalık ile ilgili;
   • Mobilite ve GYA’de azalma,
   • Ağrı ve yorgunluk,
   • Eklem uyumsuzluğu
  • Medikal tedavi ile ilgili
   • Atrofi, osteoporoz, myopati...

  Rehabilitasyon

  • Yeni atakları engelle,
  • Düzenli egzersizler ile eklem ve kasları koru,
  • GYA destekleri, eklem destekleri kullan,
  • Fonksiyonları maksimal düzeyde tutmayı hedefle.

   

  Ankilozan Spondilit
  Varmı???

  •   Asimetrik ve özellikle alt ekstremiteyi tutan inflamatuar artrit

                                      ve/veya

  •   Sabah tutukluğu ile ortaya çıkan, hareketle azalan, 3 aydan uzun süren bel ağrısı

  Inflamatuar  Artrit

  Inflamatuar bel ağrısı

  • 40 yaşından önce sinsi başlangıç,
  • En az 3 aydır mevcut,                                
  • İstirahatle artan,                                                       

                                               
  Entezopati
      

  Radyoloji
                         ank spon x l/s                         00002A57Macintosh HD          ABA78158:
  Hastalığın seyri

  • Belirgin ve tanımlanmış bir gidiş modeli yoktur
  • Hastalık ilk on yılda belirginleşir ve başlangıçta spinal tutulumun ağırlığı önemlidir.
  • Hastalık şiddeti:
   • Başlangıçta kalça tutulumu
   • ESR >30 ve NSAİD cevapsızlığı
   • Lomber limitasyon hızı ve sosis  parmak
   • Oligoartrit ve 16 yaşın altı başlangıç

  Eğitim

  • Sigarayı kesmek
  • Yıllık influenza aşısı
  • Travmalardan sakınmak
  • Gerekirse iş/işyeri modifikasyonu

  Exercise 1Exercise 2Exercise 3Exercise 4
  1                                                 2                                         3                                        4

  Exercise 5Exercise 6   Exercise 7      Exercise 8
                   5                                                     6                                             7                                      8
  Exercise 9      Exercise 10          Exercise 11            Exercise 11a          Exercise 12
  9                           10                                  11                                12                         13

   

   

 

Bütün videolarımızı Youtube Kanalımızda izlemek için tıklayınız.